Decembrie 8, 2022 11:08:22

sitemap

 

Scopul Fundaţiei “General Ştefan Guşă” este:

•  De a susţine activităţi de cercetare şi investigare ştiinţifică, de elaborare de lucrări menite să releve obiectiv evenimentele cruciale din istoria Poporului, a Ţării şi a Armatei Romane;
•  De a facilita desfăşurarea de activităţi culturale care să dezvolte respectul faţă de tezaurul de valori fundamentale ale patriei şi poporului român, faţă de adevărul istoric.
•  De a combate cu orice mijloace defăimarea valorilor naţionale fundamentale şi a Armatei Române.
•  De a menţine şi perpetua în memoria contemporanilor personalitatea generalului Ştefan Guşă, prin cunoaşterea carierei sale militare, a rolului de importanţă istorică pe care l-a jucat ca şef al Marelui Stat Major in decembrie 1989 pentru libertatea, suveranitatea şi independenţa Ţării si a Neamului Românesc;
•  Intreţinerea siturilor din satul Spătaru - mormântul şi monumentul memorial de la biserica cu hramul protomartirului Ştefan, ctitorită de el precum şi pomenirea sa in toate serviciile divine - şi a celor realizate în memoria sa la Şcoala Militară din Garnizoana Piteşti,

In vederea realizării scopului său, Fundaţia „General Ştefan Guşă” işi propune să defăşoare activităţi cum sunt :

•  Organizarea de manifestări ştiinţifice - conferinţe, simpozioane, sesiuni de referate, mese rotunde cu participare internă şi internaţională – cu tematica din domeniul strategiei de securitate şi a doctrinei militare de aparare a Romaniei; a istoriei naţionale etc.
•  Promovarea şi susţinerea excelenţei în activităţile de educaţie din instituţiile militare şi civile de învăţămant;
•  Instituirea de premii şi burse în România şi în străinatate ale Fundaţiei „General Ştefan Guşă” conform procedurii aprobate de Consiliul Director
•  Susţinerea editării şi tipăririi de literatură ştiinţifică şi beletristică cu tematica militară şi cultural- istorică, precum şi a unui volum omagial şi a unui film despre viaţa şi activitatea Generalului Ştefan Guşă.
•  Comemorarea zilei acţiunii sale salvatoare - 23 decembrie 1989, a Zilei Armatei Române- 25 Octombrie, a Zilei Eroilor – Înălţarea şi a morţii sale la 28 martie 1994;
•  Obţinerea denumirii cu numele generalului a unei mari unităţi militare, a satului Spătaru şi/sau a unei străzi din Municipiul Bucureşti şi /sau Buzău;
•  Acordarea numelui său unei promoţii de absolvenţi ai Academiei Trupelor de Uscat şi/ sau ai Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” Piteşti;
•  Avansarea în grad şi decorarea post-mortem cu un ordin militar potrivit cu performanţele activităţii desfăşurate şi rangul înaltei funcţii pe care a indeplinit-o în armata României;
•  Asistarea organizaţiilor veteranilor de război şi ale cadrelor militare, acordarea de ajutoare familiilor de militari aflate în dificultate;