Decembrie 9, 2021 15:21:44

sitemap

 

Sponsorizarea Asociaţiei Naţionale a Cadrelor în Rezervă şi Retragere cu efectuarea unor lucrări editoriale şi grafice în valoare de aproximativ 8000,00 RON (2000,00 Euro) li anume: tipărirea revistei „Rezerva Oştirii Române”, imprimate cu sigla ANCMRR , felicitări cu plicuri, pliante de prezentare, statute etc

 


 

Sponsorizarea Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” pentru tipărirea numărului 2-2008 al revistei „România Eroică”

 


 

Sponsorizarea Universităţii din Piteşti pentru organizarea elei de a VII-a ediţii a Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice a studenţilor „Cercetarea studenţească în Mileniul III”

 


 

Bursă pentru elaborare proiecte grafice în valore de 2800 RON acordată unui grafician.

 


 

Ajutor medical unui ofiţer în rezervă în valoare de 3000 RON      

 


 

Donaţie de cărţi de  artă plastică „Il Quqdrqto Mgico del Sator, Il segreto de maestri Costruttori” şi „Araldica” în beneficiul Studioului de Arte Plastice al Armatei