Decembrie 9, 2021 15:23:55

sitemap

 

       În săptămâna 11 – 16 aprilie a.c., a fost plătită ultima tranşă, pe lunile mai – iulie, a Burselor de subzistenţă „General Ştefana Guşă”  celor 10 bursieri, elevi de colegii liceale  militare, ai Şcolilor Militare de Maiştrii Militari şi Subofiţeri şi studenţi ai Academiei Tehnice Militare şi ai Academiilor Forţelor Terestre, Fortelor Aeriene şi Fortelor Navale. 
De asemenea, s-au acordat Diplome de excelenţă şi Premiul „General Ştefan Guşă” în valoare de 2000,00 lei pentru cele mai valoroase lucrări originale de cercetare în domeniul apărării şi securităţii naţionale, prezentate la A 7-a Conferinţă ştiinţifică STRATEGII XXI, cu tema „Universul Ştiinţei Militare” organizată de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”  în zilele de 14 – 15 aprilie. Beneficiari desemnaţi de Secretariatul ştiinţific al Conferinţei au fost Locot-colonel lector univ. dr Ion CĂLIN, autor la lucrării „Managementul Informaţiilor grupării de forţe cu rol operativ în operaţiile  întrunite”  şi asistent cercetător Cristina BOGZEANU de la Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, autor al articolului „Progrese şi obstacole în procesul de integrare europeană a statelor din Balcanii de Vest”, publicat în revista „Impact Strategic” nr 1-2010