Ianuarie 28, 2023 21:18:45

sitemap

 

Fundatia General Stefan Gusa

              Misiunea Fundaţiei "General Ştefan Guşă" este de a asigura cunoaşterea cât mai amplă, în timp şi spaţiu, a personalităţii Generalului Ştefan Guşă, a funcţiilor şi a acţiunilor sale de importanţă istorică pentru independenţa şi integritatea României.

De asemenea, Fundaţia "General Ştefan Guşă" îşi propune sa contribuie la cunoaşterea adevărului istoric din spaţiul românesc şi, totodată, la integrarea cultural-istorică europeană.

 

                                                                                  * * *

 

            Fundaţia "General Ştefan Guşă" îşi propune să îşi îndeplinească scopurile stabilite prin organizarea de conferinţe şi cursuri de istorie militară, de strategie politico-militară a armatei şi a ţării, prin publicarea unor lucrări de istorie militară şi a unor volume de documente.

Sub egida Fundaţiei au fost deja şi vor fi editate în viitor un numar de lucrări cultural istorice. Se doreşte de asemenea publicarea unei cărţi dedicate vieţii şi activităţii Generalului Ştefan Guşă.

În fiecare an se vor comemora solemn zilele de 23 decembrie 1989 - ziua acţiunii salvatoare a Generalului Ştefan Guşă; ziua armatei, 25 octombrie şi ziua de 28 martie 1994 - ziua morţii de martir a generalului.

Se va asigura îngrijirea mormântului, a monumentului cu bust din marmură de Carrara dedicat Generalului Ştefan Gusă şi a ctitoriei sale, biserica din satul Spătaru.

Fundaţia a organizat şi va organiza diferite activităţi cultural-istorice, conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale.

Se va institui un Premiu al Fundaţiei şi vor fi acordate burse de studiu în ţara şi în străinatate, care vor purta numele de "General Ştefan Guşă".