January 28, 2023 21:15:08

sitemap

 

1. Donarea bisericii din satul Spătaru a unei cruci din marmură pentru eroii satului căzuţi în cele două războaie mondiale

 

2. Editarea sub egida fundatiei a unor lucrari cu tematica istorie militara.

 

3. Organizarea ceremonialului de depuneri de coroane de flori la monumentul generalului Ştefan Guşă de la biserica din Satul Spătaru, cu ocazia aniversării a evenimentelor revoluţionare din decembrie 1989, la care a contribuit în calitate de Şef al Marelui Stat Major.

 

4. Prezentarea cărţilor editate de către fundaţie în cadrul unor manifestări ştiinţifice şi distribuirea lor gratuită in Facultăţile de Istorie şi liceele militare.

 

5. Publicarea de recenzii ale lucrărilor editate cu sprijinul fundaţiei în revistele de specialitate.

 

6. Completarea fondului documentar al fundaţiei cu mărturii, fotografii, imagini video legate de viaţa si activitatea generalului Guşă.

 

7. Analiza şi selectarea solicitărilor de sprijinire a publicării lucrărilor de istorie militară adresate fundaţiei de către diferite instituţii, asociaţii sau persoane particulare.

 

8. Schiţarea unui site al fundaţiei.