January 28, 2023 22:39:46

sitemap

 

1. Editarea de către Fundaţie a unor volume grupate pe colecţii sau serii, şi anume:


Relaţii militare externe ale României în secolul XX
- „Armata română şi misiunea generalului Henri Mathias Berthelot în timpul primului război mondial”;
-„România în viziunea generalului Berthelot. Rapoartele transmise de către acesta la Paris în perioada octombrie 1916–martie 1918”;
-„Calvarul prizonierilor români în primul război mondial”, vol. I;
-„Calvarul prizonierilor români în primul război mondial”, vol. II.


Diplomaţie militară şi diplomaţi militari
-„Ataşaţii militari transmit…1930–1937”, vol.V;
-„Ataşaţii militari transmit…1920–1929”, vol. VI;
- „Relaţii militare româno-franceze 1920–1926. Documente”;


2. Efectuarea documentării în vederea elaborării unui dicţionar al ataşaţilor militari români.


3. Efectuarea documentării în vederea editării unei lucrări dedicate miniştrilor Apărării naţionale


4. Editarea Anuarului Fundaţiei „General Ştefan Guşă”, cu tematică de istorie militară.


5. Prezentarea în cadrul Emisiunii „Ora Armatei” de la Radio România a unei rubrici dedicate prezenţei în armată a unor personalităţi civile şi militare, precum şi unor momente istorice deosebite din istoria Armatei române.


6. Prezentarea la postul de televiziune România Cultural a cărţilor editate de către Fundaţia „General Ştefan Guşă”.


7. Continuarea emisiunii „Cultură, Armată, Societate – Caleidoscop istoric” de la Radio „Europa Nova”, Lugoj, în situaţia în care se va hotărî reluarea ei.


8. Continuarea emisiunii de prezentare a cărţilor editate de către Fundaţia „General Ştefan Guşă” la Postul de televiziune din Lugoj


9. Realizarea unor parteneriate între Fundaţia „General Ştefan Guşă”, Cercuri Militare, Instituţii militare de învăţământ, Universităţi, Asociaţia Veteranilor de Război, şi Uniunea Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere pentru prezentarea de cărţi, conferinţe, expuneri pe diferite teme. Activităţile pot fi desfăşurate în garnizoanele Bucureşti, Sibiu, Cluj, Oradea, Lugoj, Ploieşti, Buzău, Piteşti, Câmpulung, etc.


10. Promovarea sistematică a cărţilor editate de către Fundaţie în presă, radio şi televiziune. ( Redesteptarea, Radio Nova FM Lugoj si Ten TV)


11. Traducerea în limba română şi editarea unor cărţi cu subiecte de istorie militară, realizate de către autori străini (francezi, germani, italieni, etc.) Poate fi realizată traducerea cărţii „Războiul în Evul Mediu” a autorului francez Philippe Contamine.


12. Traducerea şi tipărirea în alte limbi a unor cărţi editate cu sprijinul fundaţiei. Ex: „Relaţii politico-militare şi diplomatice româno-italiene. 1914–1947” (în limba italiană).


13. Efectuarea formalităţilor necesare înfiinţării Filialei Argeş a Comisiei Române de Istorie Militară, care să primească numele de „General Ştefan Guşă”.


14. Acordarea unui premiu al Fundaţiei „General Ştefan Guşă”, constând din lucrări editate de către aceasta, pentru cele mai bune comunicări prezentate la Sesiunea internaţională a studenţilor din facultăţi de istorie, organizată la Universitatea din Piteşti, anual în luna decembrie. Mediatizarea, cu această ocazie, a numelui şi activităţii Fundaţiei.


15. Organizarea unor cicluri de conferinţe pe teme de istorie la Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj şi Braşov.


16. Actualizarea site-ului Fundaţiei „General Ştefan Guşă”.


17. Completarea fondului documentar al fundatiei cu noi marturii documente etc


18. Acordarea unei burse de studiu in strainatate pentru sprijinirea unui student dintr-o academie militara.


19. Donarea lucrarilor editate sub egida fundatiei bibliotecilor cercurilor militare, academiilor,unitatilor militare etc.


20. Selectarea si promovarea actiunilor de sprijinire a solicitarilor pentru publicarea de lucrari de istorie militara.


21. Organizarea comemorarii generalului Stefan Gusa, in Garnizoana Buzau –ceremonial militar si biserica din satul Spataru-ceremonial religios, la data mortii (28 martie) si a zilei de 22 decembrie