January 28, 2023 22:37:19

sitemap

 

1. Editarea pe cheltuiala Fundaţiei a unor volume grupate pe colecţii sau serii, şi anume:


- Relaţii militare externe ale României în secolul XX


* „Calvarul prizonierilor români în primul război mondial”, vol. II.
* „Miniştrii Apărării Naţionale (1859-1947).
* „Ofiţeri români de legătură cu armatele aliate în primul şi cel de-al doilea război mondial”.
* „România în viziunea generalului Berthelot. Rapoartele transmise de către acesta la Paris în perioada octombrie 1916–martie 1918”.
* Efectuarea documentării în vederea editării lucrării dedicate ofiţerilor români de legătură cu armatele aliate.


-Diplomaţie militară şi diplomaţi militari


* „Ataşaţii militari transmit…1930–1937”, vol.V.
* „Ataşaţii militari transmit…1920–1929”, vol. VI.
* „Relaţii militare româno-franceze 1920–1926. Documente”.


Continuarea documentării în vederea elaborării unui dicţionar al ataşaţilor militari români si in vederea editării lucrării „Ataşaţii militari transmit…1920–1929”, vol. VI.


- Personalităţi ilustre ale Armatei române

 
Continuarea documentării în vederea editării lucrării dedicate miniştrilor Apărării naţionale.

 

2. Editarea Anuarului Fundaţiei „General Ştefan Guşă”, cu tematică de istorie militară.


 
3. Prezentarea în cadrul Emisiunii „Ora Armatei” de la Radio România a unei rubrici dedicate prezenţei în armată a unor personalităţi civile şi militare, precum şi unor momente istorice deosebite din istoria Armatei române.

 

4. Prezentarea la postul de televiziune România Cultural a cărţilor editate de către Fundaţia „General Ştefan Guşă”.

 

5. Promovarea sistematică a cărţilor editate de către Fundaţie în ziarul „Redeşteptarea”, Radio Nova FM Lugoj şi Ten TV)

 

6. Traducerea în limba română şi editarea unor cărţi cu subiecte de istorie militară, realizate de către autori străini (francezi, germani, italieni, etc.)

 

7. Traducerea şi tipărirea de către Fundaţie, în alte limbi, a unor cărţi :


„Relaţii politico-diplomatice şi militare româno-italiene. 1914–1947” (în limba italiană).

 

8. Susţinerea în continuare, în pagina de cultură a ziarului „Redeşteptarea” a unei rubrici întitulate „Carnet de istoric”, pe teme de istorie militară locală sau în legătură cu evenimente deosebite din istoria modernă şi contemporană a României.

 

9. Organizarea unei Sesiuni anuale de comunicări ştiinţifice cu tematică istorică, cu participarea unor personalităţi ale istoriografiei româneşti contemporane, materialele prezentate urmând a fi publicate în Anuarul Fundaţiei.

 

10. Acordarea premiilor Fundaţiei „General Ştefan Guşă”, constând din bani si lucrări editate de către aceasta, pentru cele mai bune comunicări prezentate la Sesiunea internaţională a studenţilor din facultăţi de istorie, ediţia a VI-a organizată la Universitatea din Piteşti, în luna decembrie. Mediatizarea, cu această ocazie, a numelui şi activităţii Fundaţiei.

 

11. Organizarea unor cicluri de conferinţe pe teme de istorie la Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj şi Braşov.

 

12. Organizarea ceremoniilor de depunere de coroane la monumentul Generalului Stefan Gusa din satul Spataru, Jud.Buzau

 

13. Sponsorizarea Scolii generale „General Stefan Gusa”cu rechizite si carti.