January 28, 2023 22:34:36

sitemap

 

1. Efectuarea investigaţiilor în arhiva Serviciului Istoric al Armatei, selecţionarea şi obţinerea de copii ale unor de mărturii foto legate de activitatea Generalului Ştefan Guşă.

 

2. Efectuarea investigaţiilor în arhiva de filme a Serviciului Istoric al Armatei şi identificarea producţiilor care conţin imagini despre Generalul Ştefan Guşă.

 

3. Editarea de către Fundaţie a unor volume grupate pe colecţii sau serii, şi anume:

 

- Relaţii militare externe ale României în secolul XX

* „Calvarul prizonierilor români în Primul Război Mondial”, vol. III.

* „Ofiţeri români de legătură cu armatele aliate în primul şi cel de-al doilea război mondial”.

* „România în viziunea generalului Berthelot. Rapoartele transmise de către acesta la Paris în perioada octombrie 1916–martie 1918”.

* Efectuarea documentării în vederea editării lucrării dedicate ofiţerilor români de legătură cu armatele aliate.

 

- Diplomaţie militară şi diplomaţi militari

* „Ataşaţii militari transmit…1930–1937”, vol.V.

* „Ataşaţii militari transmit…1920–1929”, vol. VI.

* „Relaţii militare româno-franceze 1920–1926. Documente”.

* Continuarea documentării în vederea elaborării şi editarea unui dicţionar al ataşaţilor militari români.

* Efectuarea documentării în vederea editării lucrării „Ataşaţii militari transmit…1920–1929”, vol. VI.

 

4. Editarea unei lucrări de ştiinţă militară, elaborată de cercetători din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare sau Academia Forţelor Terestre.

 

5. Prezentarea în cadrul Emisiunii „Ora Armatei” de la Radio România Actualităţi şi Radio România Internaional a rubricii Personaje în uniformă, dedicate prezenţei în armată a unor personalităţi civile şi militare, precum şi unor momente istorice deosebite din istoria Armatei române.

 

6. Prezentarea la postul de Radio România a unor cărţi editate de către Fundaţia „General Ştefan Guşă”.

 

7. Promovarea sistematică a cărţilor editate de către Fundaţie în ziarul „Redeşteptarea”.

 

8. Traducerea în limba română şi editarea unor cărţi cu subiecte de istorie militară, realizate de către autori străini (francezi, germani, italieni, etc.)

 

9. Traducerea şi tipărirea de către Fundaţie, în alte limbi, a unor cărţi:

* „Relaţii politico-diplomatice şi militare româno-italiene. 1914–1947” (în limba italiană).

 

10. Susţinerea în continuare, în pagina de cultură a ziarului „Redeşteptarea” a unei rubrici întitulate „Carnet de istoric”, pe teme de istorie militară locală sau în legătură cu evenimente deosebite din istoria modernă şi contemporană a României.

 

11. Continuarea acordării premiilor Fundaţiei „General Ştefan Guşă”, constând din lucrări editate de către aceasta, pentru cele mai bune comunicări prezentate la Sesiunea internaţională a studenţilor din facultăţi de istorie, ediţia a VI-a organizată la Universitatea din Piteşti, în luna decembrie şi la sesiunea anuală a studenţilor din Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a aceleiaşi universităţi. Mediatizarea, cu această ocazie, a numelui şi activităţii Fundaţiei.