January 28, 2023 21:00:58

sitemap

 

Trimestrul I

 

Ianuarie - martie – Perfectarea Acordurilor de cooperare ale Fundaţiei “General Ştefan Guşă cu Ministerul Apărării Naţionale-Direcţia Management Resurse Umane (DMRU) şi cu Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”

- Organizarea colectării de material documentar scris, fotografic şi audio-vizual despre viaţa şi activitatea generalului Ştefan Guşă, în vederea completării site-ului fundaţiei şi realizării filmului “Generalul Ştefan Guşă – omul şi militarul Patriot”.

 

20-28 martie – Comemorarea a 15 ani de la moartea generalului Ştefan Guşă prin: evocarea în presa militară şi civilă a personalităţii generalului Ştefan Guşă; organizarea unui TeDeum la monumentul de la biserica din satul natal, Spătaru; participarea şi susţinerea Simpozionului Comemorativ “15 ani de la trecerea în eternitate a Generalului Ştefan Guşă, erou martir al neamului Românesc”, organizat de Prefectura jud Mureş, Primaria oraşului Târgu Mureş, de Filiala judeţeană Mureş a Asociaţiei Naţionale “Cultul Eroilor”, Asociaţia cadrelor militare în rezervă şi retragere “Alexandru Ioan Cuza” Mureş, Despărţământul Mureş al ASTRA, Colegiul Naţional “Alexandru Papiu Ilarian“.

 

15 martie – Realizarea, în cooperare cu Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” şi Societatea Română de Radio a 500 CD cu Cântece şi Poezii patriotice în vederea distribuirii ghratuite în Şcoli, Muzee, Institutul Cultural Român, case de cultură

 

Trimestrul II

 

8 aprilie – Acordarea Diplomei de Excelenţă şi Premiului “General Ştefan Guşă” în valoare de 500 Euro, cercetătorului ştiinţific autor a celei mai originale şi valoroase comunicări la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională “Strategii XXI” a Universităţii Naţionle de Apărare “Carol I”.

 

8-10 mai – Susţinerea Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a studenţilor din Facultatea de Ştiinţe socio-umane a Universităţii din Piteşti, prin donarea de cărţi de specialitate editate de, sau cu sprijinul Fundaţiei “General Ştefan Guşă”

 

28 mai – Depunerea unei coroane de flori la Mormantul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol, cu ocazia sărbătorii Înălţării Domnului, Ziua Eroilor.

 

Trimestrul III

 

Iulie - acordarea Diplomelor de Excelenţă şi Premiilor “General Ştefan Guşă” absolvenţilor şefi de promoţie ai Academiei Forţelor Tertestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu şi Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă “Mihai Viteazul” Piteşti;

 

August - susţinerea organizării manifestărilor prilejuite de aniversarea a 90 ani de la introducerea trupelor de tancuri în Armata Română, de către Şcoala de Aplicaţie “Mihai Viteazul “, cu ocazia “Zilei Tanchistului” (1 august/31 iulie);

 

August-septembrie – organizarea în Cooperare cu Ministerul Apărării Naţionale a Şcolii de vară a Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I” şi a Fundaţiei „General Ştefan Guşă” -, cu tema Securitate şi Apărare Naţională, cu participarea a 30 studenţi din facultăţi de profil corespunzător din 5-6 Universităţi

 

Trimestrul IV

 

25 octombrie – depunerea unei coroane de flori la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I, cu ocazia Zilei Armatei

 

15-22 decembrie - Colaborare cu Universitatea din Piteşti în organizarea celei de a VIII-a ediţii a Sesiunii Naţionale de comunicări ştiinţifice a studenţilor din Facultăţile de Istorie – “Cercetarea Studenţească în Mileniul III” şi a Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a studenţilor din Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

 

22 decembrie – TeDeum cu ceremonial militar şi depuneri de coroane de flori la monumentul generalului Ştefan Guşă de la biserica din Satul Spătaru, cu ocazia celei de a XX-a aniversări a evenimentelor revoluţionare din decembrie 1989, la care a contribuit în calitate de Şef al Marelui Stat Major.