Octombrie 6, 2022 10:20:42

sitemap

 

aprilie 2011 - În săptămâna 11 – 16 aprilie a.c., a fost plătită ultima tranşă, pe lunile mai – iulie, a Burselor de subzistenţă „General Ştefana Guşă”  celor 10 bursieri, elevi de colegii liceale  militare, ai Şcolilor Militare de Maiştrii Militari şi Subofiţeri şi studenţi ai Academiei Tehnice Militare şi ai Academiilor Forţelor Terestre, Fortelor Aeriene şi Fortelor Navale. 
De asemenea, s-au acordat Diplome de excelenţă şi Premiul „General Ştefan Guşă” în valoare de 2000,00 lei pentru cele mai valoroase lucrări originale de cercetare în domeniul apărării şi securităţii naţionale, prezentate la A 7-a Conferinţă ştiinţifică STRATEGII XXI, cu tema „Universul Ştiinţei Militare” organizată de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”  în zilele de 14 – 15 aprilie. Beneficiari desemnaţi de Secretariatul ştiinţific al Conferinţei au fost Locot-colonel lector univ. dr Ion CĂLIN, autor la lucrării „Managementul Informaţiilor grupării de forţe cu rol operativ în operaţiile  întrunite”  şi asistent cercetător Cristina BOGZEANU de la Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, autor al articolului „Progrese şi obstacole în procesul de integrare europeană a statelor din Balcanii de Vest”, publicat în revista „Impact Strategic” nr 1-2010

 

 

26.06.2011 - 01.07.2011 - Elevii nominalizati de catre Ministerul Apărării Naţionale  : Cosmin –Petru CÎNDEA-Colegiul  „Mihai Viteazul” (Alba Iulia); Adrian MALCIU-Colegiul „Dimitrie Cantemir” (Breaza )si Adrian FOCŞA-Colegiul „Ştefan cel Mare”(Câmpulung Moldovenesc) impreuna cu d-na profesor  Carmen-Cecilia ROMAN,  de la Colegiul „Mihai Viteazul” au beneficiat de Premiul anual al Fundaţiei „General Ştefan Guşă”-Excursie in Italia”.
Excursia de o saptamana a avut drept scop sprijinirea procesului formativ-educativ a elevilor merituosi si a cuprins vizitarea principalelor obiective turistice culturale, artistice, ştiinţifice – palate, catedrale, muzee – din oraşele Milano, Veneţia şi Florenţa.

     

 

07.11.2011 - 14.11.2011 - Începând din anul de învăţământ 2010 - 2011,  alaturi de alte premii si burse, Fundaţia „General Ştefan Guşă” a instituit bursele de subzistenţă pentru câte un elev si student din fiecare Colegiu Liceal Militar, Şcoală militară de Maiştrii Militari şi Subofiţeri a Statelor Majore de Forţe şi din Academiile  Tehnică Militară, a Forţelor Terestre, a Forţelor Aeriene şi a forţelor Navale .
Selecţionarea  celor 10 elevi  şi studenţi militari s-a făcut - cu asistenţa Direcţiei Management Resurse Umane a Ministerului Apărării Naţionale - de către conducerile instituţiilor de învăţământ respective pe baza criteriilor din Regulamentul Premiilor şi Burselor Fundaţiei „General Ştefan Guşă”.Acordarea burselor se înscrie în Programul de susţinere a excelenţei în educaţia militară dezvoltat de Fundaţie începând din anul 2009.Date privind numele beneficiarilor  burselor de subzistenta ale Fundatiei  pot fi consultate in lista << accesati lista >>