Ianuarie 18, 2019 12:07:26

sitemap

 

Fundatia General Stefan Gusa » Programe&Activitati FGSG » 2010 » Activitati » Inaugurare sala FGSG - Academiei

                   Luni 12 aprilie 2010 a avut loc  ceremonia de ianugurare a Săli de Lectură „General Ştefan Guşă” din cadrul Bibliotecii Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. O incintă ultramodernă, care oferă condiţii excelente de studiu şi documentare bibliografică cu ajutorul celor mai noi tehnologii informatice. A fost realizată prin parteneriatul public privat dintre Universitate şi Fundaţia „General Ştefan Guşă” care a donat mobilierul, instalaţiile de iluminare, climatizare şi echipamentele informatice necesare în valoare de peste 25.000 Euro.
Evenimentul a marcat şi aniversarea, la 17 aprilie, a 70 ani de la naşterea generalului Ştefan Guşă care, în prestigioasa sa carieră militară  a fost student şi cursant strălucit al Academiei Militare  în mai multe rânduri.
                La ceremonie au participat peste 50 persoane, generali, amirali şi demnitari civili din conducerea Ministerului Apărării Naţionale şi  din Statul Major General, Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor d-l Mircea Regneală, foşti comandanţi – rectori ai Academiei Militare şi ai Universităţii (general Dumitru Cioflină),  membrii ai Senatului Universităţii, directorul Centrului de Studii de Strategie, d-l Moştoflei,  şeful Serviciului Istoric al Armatei Comandor, d-l Marian Moşneagu, Prorectorul pentru cercetări ştiinţifice, contra-amiral Marius Hanganu, cadre didactice, reprezentanţi media de la Trustul de presă al Armatei, Televiziunea Militară Propatria, Revista Flacăra, ziarele Obsevatorul Militar, Naţiunea şi Redeşteptarea, TEN TV Lugoj etc. 
               Din partea Fundaţiei „General Ştefan Guşă” şi a Fundaţiei Europene „J.C. Drăgan” au participat d-nii Niculae Spiroiu, Florin Mihai, Cristian Andrei, Costin Vrabie.
Ceremonia a fost deschisă şi moderată de Comandantul-rector al Universităţii, General-locot., prof univ. dr Teodor Frunzeti.   
Mesajul doamnei Daniela Veronica Guşă de Drăgan, preşedinte şi fondator al Fundaţiei,  adresat participanţilor la ceremonie a fost rostit de d-l Niculae Spiroiu, directorul Fundaţiei „General Ştefan Guşă”.
Un scurt serviciu religios de binecuvântare a fost oficiat de capelanul Universităţii.
Fundaţia a oferit participanţilor şi a donat bibliotecii Universităţii şi Bibliotecii Universitare Bucureşti, 30 exemplare din cea mai recentă apariţie editorială realizată sub egida sa, Volumul V din seria „Ataşaţii Militari Transmit” 
O cupă de şampanie oferită de Fundaţie a încheiat ceremonia .
Mesajul adresat participanţilor de preşedintele Fundaţiei, D-na Daniela Veronica Guşă de Drăgan (anexat), va fi trecut în Ordinul de Zi de Universitate şi înscris în Registrul Istoric al acesteia.
( accesati comunicatele de presa )

Mesajul doamnei Daniela Veronica Gusa de Dragan la ceremonia de inaugurare a Salii de Lectura General Stefan Gusa
   
prof. univ. Mircea Regneala   gen. lt. Teodor Frunzeti   col. (r) Ovidiu Calugarescu