Decembrie 8, 2022 22:13:30

sitemap

 

1. În 25 aprilie s-au donat cadrelor militare din U.M. 02470 ,în cadrul unei activităţi aplicative în zona Spătaru, 90 exemplare din lucrările :

Şefii Statului Major General român 1859 -2000

Contribuţii româneşti în aeronautică la începutul secolului XX

Pribeag prin neguri în propria ţară

Relaţiile militare româno-germane

Preoţi in lupta pentru Marea Unire

Armata română de la ultimatum la dictat voi. I, II, III

 

Activitatea a fost precedată de un ceremonial de depunere a unor coroane şi jerbe de flori la mormântul şi bustul generalului Ştefan Guşă din localitatea Spataru

La manifestare au participat reprezentanţii fundaţiei, cadre militare active şi în rezervă şi militari ai UM 02470 Buzău

 

2. În 24 mai , cu prilejul ceremonialului militar de depunere a unor coroane şi jerbe de flori la mormântul şi bustul Gl. Dv. Ştefan Guşă din curtea bisericii Spătaru , fundaţia a donat participantilor un numar de 104 exemplare din lucrarea „Şefii Statului Major general român" Activitatea a avut loc cu prilejul zilei Eroilor (înălţarea Domnului) in Spataru, jud. Buzau. Participanţi: Cadre militare din garnizoana Buzău, Prefectul şi subprefectul judeţului, Primăria locală, săteni ai localităţii Spătaru

 

3. In perioada mai-iunie au fost donate si trimise către bibliotecile a 58 de Cercuri militare din garnizoanele din ţară câte 2 exemplare din lucrarea „Armata română de la ultimatum la dictat 1940" şi a câte 1 exemplar din lucrările „Preoţi în luptă pentru Marea Unire 1916-1919", „Relaţiile militare româno-germane 1939-1944" şi „Şefii Statului major general român 1859-2000"

 

4. Acordarea sprijinului financiar necesar pentru amenajarea unei săli de protocol din Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul" -Piteşti, sala care poartă numele „General Ştefan Guşă"

 

5. Confecţionarea unor plăci din marmură cu numele şefilor de promoţie şi ale comandanţilor Şcolii de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul", Piteşti.

 

6. Publicarea in ziarul Argesul nr 3199 a recenziei cărţii Preoţi în tranşee. 1941-1944, editată de Fundaţia „ General Ştefan Guşă". (accesati)

 

7. La 20 iunie 2001, au fost acordate Premiile „Revistei de Istorie Militară” pentru cele mai valoroase lucrări de istorie care au văzut lumina tiparului în anul 2000.

-„Armata română de la ultimatum la dictat. Anul 1940”

-„Preoţi în lupta pentru Marea Unire, 1916-1919”

Prezentări de carte - Bucureşti, Ploieşti, Piteşti, Buzău, Câmpulung, Oradea, Sibiu, Lugoj etc.

 

8. In iulie a fost donata bisericii din localitatea Spătaru, jud. Buzău o catapeteasmă din lemn de stejar sculptat şi pictat.

 

9. In august a văzut lumina tiparului cu sprijinul fundatiei noastre lucrarea „Ataşaţii militari transmit... 1939-1945" . S-a tipărit un tiraj de 1060 exemplare din care 150 de exemplare au fost donate autorilor. (accesati)

 

10. In 02.08.2001 s-a publicat în „Ecart", suplimentul ziarului „Economistul", nr.137 o noua recenzie a cărţii „ Preoţi în tranşee. 1941-1944", editată de Fundaţia „ General Ştefan Guşă". (accesati)

 

11. Septembrie 2001-semnalarea apariţiei cărţii „Ataşaţii militari transmit... 1938-1944" editată de Fundaţia „General in Ziarul Naţional AnulV, nr.1296 (accesati)

 

12. In 18.09.2001 a fost publicata in ziarul Naţiunea Serie nouă, nr. 114(580), anul XII, recenzia cărţii „Ataşaţii militari transmit... 1938-1944, editată sub egida Fundaţiei „General Ştefan Guşă"(accesati)

 

13. La 13 octombrie, în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice a Muzeului Municipal din Câmpulung , a avut loc lansarea cărţii „Ataşaţii militari transmit... 1938-1944" editata sub egida fundatiei.Au fost distribuite 50 exemplare din lucrare participanţilor: Primarul Municipiului Câmpulung, reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, ai Direcţiei de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Argeş, cercetători, profesori, muzeografi, studenţi, elevi

 

14. 17.09.2001-anunţarea la TVR 1 , în cadrul emisiunii „Ştirile de dimineaţă" a aparitiei cărţii „Ataşaţii militari transmit... 1938-1944", editată de Fundaţia „General Ştefan Guşă"

 

15. Lansarea la Cercul Militar Naţional in 17.09.2001 a cărţii „Ataşaţii militari transmit... 1938-1944". Au fost distribuite gratuit 80 exemplare din lucrare participanţilor la eveniment :ataşaţi militari străini, generali, ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale, veterani, de război, etc. Prezentarea cărţii s-a făcut de către colonel (r) dr. Alesandru Duţu

 

16. 22.09.2001-prezentarea cărţii „Ataşaţii militari transmit... 1938-1944" la postul de radio România, în cadrul programului România Actualităţi

 

17. Lansarea la 16.10.2001, in incinta Muzeului de Istorie si Arheologie Prahova, a cărţilor „Preoţi în luptă pentru Marea Unire 1916-1919" şi „Ataşaţii militari transmit.. 1938-1944" în cadrul sesiunii ştiinţifice organizate de către Ministerul de Interne, Direcţia Relaţii Publice, Tradiţii, Educaţie şi Sport, Fundaţia Hans Seidel, Comandamentul Protecţiei Civile şi Revista Protecţia Civilă.

Au fost distribuite gratuit câte 40 exemplare din fiecare lucrare participantilor:

reprezentanţi ai Prefecturii Prahova, comandantul Garnizoanei Ploieşti, ai Ministerului de Interne, ai Comandamentului Protecţiei Civile, cercetători,muzeografi, profesori, studenţi, cadre militare. Prezentarea cărţilor a fost făcută de istoricii prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, prof. univ. dr. Valeriu FI. Dobrinescu şi comandor ( r ). dr. Ilie Manole

 

18. Donarea in noiembrie a.c. a câte un exemplar din lucrarea „Preoţi în luptă pentru Marea Unire 1916-1919" şi câte 3 exemplare din lucrarea „Preoţi în tranşee" către 14 facultăţi de teologie şi 38 de seminarii teologice din ţară.

 

19. Donarea a câte 2 exemplare din lucrările editate de Fundaţia „General Ştefan Guşă" către biblioteci ale unor instituţii militare şi civile, universităţi şi muzee.

 

20. Efectuarea lucrărilor pregătitoare în vederea alcătuirii şi publicării volumului de studii „Noi perspective de cercetare în istoriografia militară". Ediţia va fi realizată în limba franceză, în colaborare cu istorici din Franţa, Anglia, Germania şi România.