Octombrie 4, 2022 23:37:17

sitemap

 

REGULAMENT
de acordare a Diplomelor, Premiilor şi Burselor
Fundaţiei „GENERAL ŞTEFAN GUŞĂ”

  Consiliul director al Fundaţiei „General Ştefan Guşă” adoptă prezentul regulament.

Art. 1. - Fundaţia “General Ştefan Guşă” acordă diplome, premii în bani sau obiecte şi burse de studiu prin care se promovează excelenţa în cercetarea ştiinţifică din domeniile apărării şi siguranţei naţionale şi în activitatea de educaţie şi pregătie continuă a cadrelor didactice, ofiţerilor, cursanţilor, elevilor şi studenţilor din instituţile militare şi civile de învăţământ superior de profil compatibil cu obiectul de activitate şi scopul fundaţiei.

Art. 2. - Numărul şi cuantumul premiilor şi burselor de studiu se stabilesc anual, până la 15 decembrie pentru anul următor, de către Consiliul Director, odată cu aprobarea Programului şi Bugetului de venituri şi cheltuieli al Fundaţiei,

Art. 3. - (1) Bursele se acordă, în limita resurselor financiare disponibile, în special pentru cursuri de educaţie continuă, masterate sau doctorate la Universităţi şi Şcoli de apărare sau Centre de cercetare, pregătire şi antrenament în domeniile apărării şi securităţii, din ţară şi străinătate, de regulă:

a) cercetătorilor doctoranzi din institutele sau instituţiile militare (civile), pentru studii politice de apărare şi istorie militară şi cadrelor didactice de rang universitar-academic care au contribuţii remarcabile la elaborarea de lucrări originale în domeniul apărării şi securităţii naţionale, promovării valorilor şi tradiţiilor Armatei Romane;

b) ofiţerilor studenţi şi cursanţi din universităţi şi academii de forţe ale armatei, care obţin rezultate excepţionale la studii şi nu dispun de resurse necesare aprofundării acestora.

(2) Premiile, însoţite de Diplome de Excelenţă, se acordă cercetătorilor şi profesorilor autori de lucrări ştiinţifice originale de certă valoare şi absolvenţilor şefi de promoţie ai instituţiilor militare de învăţământ sau cu cele mai interesante lucrări de diplomă.

Art. 4. - Selecţia şi recomandarea candidaţilor pentru acordarea de burse, diplome şi premii “General Ştefan Guşă” se face la solicitarea Consiliului director al Fundaţiei, după caz, de către senatele sau consiliile profesorale ale Universităţilor, Academiilor, Şcolilor de aplicatie si Centrelor de pregătire ale categoriilor de forţe ale armatei şi ale armelor, cu avizul eşaloanelor superioare competente, cu care Fundaţia “General Ştefan Guşă” are încheiate acorduri de cooperare.

Acest regulament a fost adoptat de Consilul Director al Fundaţiei “General Ştefan Guşă”, cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Legea nr. 246 din 2005 cu privire la asociaţii şi fundaţii.